Smarter_way_USA

Scurt dictionar de termeni bursieri

09/04/2016 | Bursa & Investitii | 2,923 views

p_106319_640x320-00-65

Investitia la bursa prespune informatii si cunostinte diverse despre acest segment. In prima instanta, o intelegere a termenilor de specialitate este un pas important pentru acomodarea cu domeniul.

Vezi LISTA COMPLETA de termeni bursieri aici!

Actiune – Titlu reprezentativ al contributiei asociatului la capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni, care evidentiaza un drept de proprietate asupra emitentului si confera titularului calitatea de actionar; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, acestea din urma conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit inaintea oricaror alte beneficii, precum si drepturile recunoscute detinatorilor de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota in adunarile generale.

Activ financiar – Activul ce consacra drepturi banesti ale detinatorului acestuia, precum si drepturi asupra veniturilor viitoare rezultate din valorificarea unor fonduri. Activele financiare includ, fara a se limita la acestea: 1. valori mobiliare; 2. efecte de comert emise de catre o societate comerciala; 3. instrumente sintetice de tipul indicilor bursieri; 4. rata dobanzii, instrumente sintetice care au la baza rata dobanzii; 5. instrumente avand la baza moneda nationala, devize convertibile; 6. contracte futures, contracte cu optiuni, alte instrumente financiare derivate calificate astfel de CNVM.

Broker – Persoana fizica atestata de consiliul bursei si autorizata de CNVM sa negocieze cereri si oferte si sa incheie tranzactii exclusiv in numele unui membru al bursei.

Capitalizare bursiera – Produsul dintre numarul de actiuni emise de societate si valoarea de piata a actiunilor.

Dividend – Distribuirea periodica a castigurilor pe care o societate o plateste actionarilor sai. Dividentele sunt platite in cash, pachete aditionale de actiuni in cadrul societatii sau ambele.

Instrumente financiare derivate
– Contractele futures, options precum si alte active calificate de CNVM ca instrumente financiare derivate.
Lichiditatea – Este data de usurinta cu care un investitor poate sa-si transforme investitia in numerar. Lichiditatea garanteaza functionarea continua a pietei, fiind o conditie pentru realizarea fara intreruperi sau distorsiuni al circuitului economic de ansamblu. Piata lichida este acea piata recunoscuta de C.N.V.M. in care valoarea actualizata a unei valori mobiliare poate fi determinata, iar plata pentru valoarea mobiliara tranzactionata poate fi incasata prompt si in conditii de siguranta.

Marja – Garantia constituita si mentinuta de investitor la un SSIF, pentru derularea de achizitii de valori mobiliare sau alte instrumente financiare pe credit sau desfasurarea de operatiuni cu instrumente financiare derivate.

Obligatiune – Obligatiunile sunt valori mobiliare negociabile, care confera detinatorului calitatea de creditor. Emitentul poate sa fie statul, un organism public al administratiei centrale sau locale, sau o societate comerciala. Obligatiunile confera detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzi si vor fi rascumparate la scadenta de catre emitent. Din acest motiv, din punct de vedere al emitentului, obligatiunile reprezinta un instrument de mobilizare a capitalului imprumutat.

Optiune – Contract standardizat care, in schimbul platii unei prime, creeaza pentru cumparatorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit pana la sau la data expirarii.

Prag rezistenta – Pretul la care presiunea exercitata de cumparatori este echilibrata de vanzatori, in general pragul de rezistenta se manifesta pe piata prin introduceri de ordine de vanzare in asteptare numeroase si care insumeaza o cantitate apreciabila (50%-100% sau mai mult) din volumele medii ce se tranzactioneaza intr-o zi.

Prag suport
– Pretul la care presiunea exercitata de vanzatori este echilibrata de cumparatori, in general pragul suport se manifesta pe piata prin introduceri de ordine de cumparare in asteptare numeroase si care insumeaza o cantitate apreciabila (50%-100% sau mai mult) din volumele medii ce se tranzactioneaza intr-o zi.

Randamentul activelor
– Raportul dintre profitul net si activul total al societatii; acest indicator reflecta eficienta cu care activele societatii au fost folosite pentru a genera profit. Randamentul activelor prezinta interes mai ales cand societatea in cauza este o banca si se considera, in acest caz, ca o valoare supraunitara (>100%) este o dovada a unor performante financiare deosebite.

Termenii de mai sus sunt doar o mica parte din cei pe care orice investitor pe piata de capital trebuie sa ii cunoasca. Pentru o aprofundare, consultati site-uri, carti de specializate sau cereti parerea unui broker avizat.

Vezi LISTA COMPLETA de termeni bursieri aici!

Tags: , , , , , , , ,

Aici îți poți deschide un cont de tranzacționare

Capitalul tău este expus riscurilor.

Magazine recomandate pentru shopping online:


emag.ro FashionDays PC Garage CEL.ro
altex Aoro Carturesti logo QuickMobile