Smarter_way_USA

Reduceri Black Friday PRO la produse FOTO-Video

09/10/2018 | Gadgets & IT | 1,789 views

1. Comanda produsul dorit in perioada 1 octombrie 11 octombrie 2018 online de pe siteul F64.

2. Daca produsul achizitionat in perioada mentionata va fi redus in cadrul campaniei Black Friday Pro, atunci vei primi inapoi diferenta printr-un cupon.

3. Cuponul va fi trimis pe adresa de mail asociata contului tau cu care ai facut comanda, la 30 de zile de la finalizarea campaniei Black Friday PRO.

4. Cuponul castigat va fi valabil 30 de zile si poate fi folosit exclusiv pe siteul F64 in parioada 14 noiembrie – 14 decembrie 2018.

rate
contact

 REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Octombrie face diferenta”

                                             Perioada campaniei: 1 octombrie 2018 – 11 octombrie 2018

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania “Octombrie face diferenta” (numita în cele ce urmează si “Campania”) este organizată de S.C. F64 Studio S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 5, str. Vigilentei nr 7,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6743/2001, CUI 14080808, înregistrată ca operator de date cu caracter personal nr. 0015929.

În continuare, S.C. F64 Studio S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament  („Regulamentul”) este finală si obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.

Art. 1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa  publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea “Octombrie face diferenta”  

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară în Romania, în perioada  1 octombrie 2018 – 11 octombrie 2018, online pe www.f64.ro, si offline in magazinul F64 din Bulevardul Unirii nr. 45.

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă “Cupon”, oferit in urma achizitiei unui produs ce urmeaza a face parte din oferta Black Friday Pro 2018.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază orice persoană juridica sau persoana fizica, ce a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei, potrivit Art. 2.2 de mai sus si care achizitioneaza “Produsele” din campanie in perioada stabilita mai sus, produse care ulterior sunt reduse in campania Black Friday Pro.

Art. 4.2. Prin participarea la aceasta campanie, Participantul isi da acordul pentru colectarea datelor cu caracter personal de catre Organizatorul campaniei promotionale.

Datele personale colectate includ: Nume, Prenume, Nr. Telefon, Adresa email, nr. si data factura precomanda.

Art. 4.3. Prin participarea la aceasta campanie, Participantul isi da acordul pentru comunicari ulterioare din partea Organizatorului, prin email sau telefon.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Participantii la Campanie care comanda unul dintre produsele participante la Black Friday Pro 2018, vor primi inapoi diferenta printr-un cupon.

Art. 5.2. “Cuponul”  va avea valoarea diferentei intre oferta standard si oferta Black Friday Pro.

Art. 5.3.  “Cuponul” se aplica doar in cazul in care clientul va achizitiona in perioada 1-11 octombrie 2018 un produs care, ulterior, va fi redus in cadrul campaniei Black Friday Pro. Produsul trebuie sa fie identic, in campanie nefiind incluse variatiile produsului (e.g. kit cu obiectiv/e, culori, accesorii suplimentare incluse etc).

Art. 5.4. Data intre 1 si 11 octombrie inclusiv trebuie sa fie data de facturare a produsului cumparat.

Art. 5.5. Pachetele promotionale nu fac parte din campanie.  Acestea sunt reprezentate de pachete virtuale, reprezentate ca suma de 2 sau mai multe produse individuale, promovate impreuna la un pret promotional. Diferenta sub forma de cupon se ofera doar atunci cand a fost cumparat individual produsul.

Art. 5.6 “Cupon”-ul va fi trimis pe e-mail la 30 de zile de la finalizarea campaniei, pe data de 14 noiembrie.

Art. 5.7 “Cupon”-ul este valabil 30 de zile  si poate fi folosit exclusiv pe http://www.f64.ro/ in perioada 14 noiembrie – 14 decembrie 2018.

Articolul 6. Conditii de validare

Art. 6.1. Pentru ca un Participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele:

Participantul sa nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectarii conditiilor prezentului Regulament;

Participantul trebuie sa aiba o achizitie a unui produs, in perioada 1-11 octombrie, produs care va intra si in oferta din cadrul campaniei  Black Friday Pro.

Participantul trebuie sa faca dovada identitatii sale si sa prezinte toate documentele solicitate.

Participantul sa respecte conditiile de desfasurare a Campaniei; in acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu onora solicitarile venite din partea Participantilor care incalca conditiile de organizare a Campaniei printr-un act de rea-credinta care poate fi considerat o frauda, o tentativa de frauda sau un abuz. Prin frauda se inteleg: orice acţiune sau inacţiune a Participantului care constituie o incalcare sau o tentativa de incalcare a obligatiilor sale legale sau a celor asumate prin participarea la Campanie, cu intentia de a produce fie Organizatorului si magazinelor participante sau fie unui tert, un prejudiciu de orice natura sau de a obtine un folos necuvenit pentru sine sau pentru o alta persoana sau actiunea / inactiunea Participantului care are drept consecinta producerea unui asemenea prejudiciu sau obtinerea unui asemenea avantaj.

Art. 6.2. „Cuponul”  este considerat valid, doar daca:

„Produsele” comandate in perioada   online pe www.f64.ro, sau offline, in magazinul din Bulevardul Unirii, nr 45, vor fi reduse in cadrul campaniei Black Friday Pro.

Articolul 7. Inmanarea “Cupon”-ului din Campanie

Art. 7.1. Reducerea se acorda doar celor care achizitioneaza un produs in perioada 1-11 octombrie, iar acest produs este redus in cadrul campaniei de Black Friday Pro. “Cupon”-ul se va trimite prin e-mail, dupa incheierea campaniei Black Friday Pro, pana la finalul lunii octombrie.

Art. 7.2. “Cupon”-ul este valabil si poate fi folosit exclusiv pe http://www.f64.ro/ in perioada 12 noiembrie – 12 decembrie 2018.

Articolul 8. Limitarea Raspunderii

Art. 8.1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la pierderile sau deteriorarile actelor ce dovedesc achizitia „Produsului” in perioada Campaniei;

Art. 8.2. Organizatorul nu va fi obligat sa acorde „Cupon”-ul fara ca participantul sa faca achizitia unui produs care face parte din Black Friday Pro 2018 in perioada mentionata.

Art. 8.3. „Cupon”-ul nu poate fi preschimbat in bani, total sau partial.

Art. 8.4. Participantul consumator care incheie contractul la distanta, beneficiaza de dreptul de retragere din contract prevazut in conditiile O.U.G. 34/2014 si prezentat in mod detaliat in site-ul Organizatorului. In caz de retragere din contract, consumatorul participant beneficiaza de restituirea pretului efectiv achitat in urma obtinerii discountului, iar nu de restituirea pretului intreg al produsului, asa cum este prezentat in site-ul Organizatorului.

Articolul 9. Confidenţialitatea datelor

Art. 9.1. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, Participantii la Campanie îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de Organizator in vederea derularii Campaniei.

Art. 9.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Art. 9.3. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor.

Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

Art. 9.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

Articolul 10. Taxe si impozite

Art. 10.1. Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 10.2. Prezenta Campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Articolul 11. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 11.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 12. Litigii

Art. 12.1. Orice reclamatie având ca obiect “Campania” poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificata in acest Regulament sau trimisa pe mail la office@f64studio.ro in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 12.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 13. Intreruperea campaniei promotionale

Art. 13.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).

Art. 13.2. In situatia in care Campania este intrerupta / suspendata, Organizatorul va acorda reducerile in baza inregistrarilor online realizate pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 14. Regulamentul campaniei promotionale

Art. 14.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.f64.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

Art. 14.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

Art.1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

SOCIETATEA F64 STUDIO SRL cu sediul în  Bucuresti str.Vigilentei nr.7, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/6743/31.07.2001, avand Codul Unic de inregistrare 14080808, atribut fiscal RO (denumita in continuare “Operatorul”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

SOCIETATEA F64 STUDIO SRL, adresa str.Vigilentei nr.7, Sector 5, Jud. Bucuresti, telefon: 021.270.00.50 email:dpo@f64studio.ro ;

Art.12.2 Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(1) nume;

(2) prenume;

(3) numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

(4) adresa de e-mail

(5) data nasterii

(6) codul numeric personal

(7) adresa postala, pentru livrarea premiilor

(8) localitatea de resedinta

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului.Adresa postala va fi solicitata doar pentru livrarea premiilor, si doar participantilor castigatori, validati.

Art.12.3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(1) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(2) desemnarii si validarii castigatorilor;

(3) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

Temeiul juridic al prelucrarii
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

Art.12.4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului  F64 STUDIO SRL in calitate de subimputernicit, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art.12.5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului si Subimputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia „Capture your memories with GoPro”.
Art.12.6. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(1) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(2) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(3) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(4) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(5) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(6) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(7) dreptul la portabilitate a datelor;

(8) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon nr. telefon F64 : 0212700050, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata 4Operatorului la adresa B-dul Unirii , nr. 45, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dpo@f64studio.ro

Art.12.7. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

Art.12.8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului precum si Subimputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit si Subimputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

Art.12.9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Art.13.0. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Data intocmirii regulamentului

28.09.2018

Tags: , , , , , , , , ,

Aici îți poți deschide un cont de tranzacționare

Capitalul tău este expus riscurilor.

Magazine recomandate pentru shopping online:


emag.ro FashionDays PC Garage CEL.ro
altex Aoro Carturesti logo QuickMobile