Smarter_way_USA

#imobiliare: Din 2019, Legea Permite Achiziționarea Mai Multor Locuințe Cu TVA Redus La 5%

21/01/2019 | Diverse | 1,795 views

Dacă până acum, celor care au achiziționat o locuință cu TVA redus la 5% le era refuzată o a doua achiziție cu același TVA, ei fiind obligați să plătească o taxă pe valoare adăugată de 19%, din 20 ianuarie 2019 o persoană fizică poate cumpăra oricâte locuințe dorește cu TVA de 5%, cu condiția ca fiecare locuință în parte să nu depășească suprafața de 120 mp și prețul de 450 000 de lei (exlusiv TVA, dar cu tot cu teren). Acest lucru este posibil în urma adoptării Legii 30/2019 (lege, publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019, care aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare).

Prin noua lege sunt eliminate anumite condiții stipulate în cadrul articolului 291 din Codul fiscal, care permiteau unei persoane fizice achiziționarea unei singure locuințe cu TVA redus la 5%.

Cum această facilitate fiscală datează de un deceniu, acum, prin eliminarea restricției, cei care au cumpărat în urmă cu 10 ani o locuință și își doresc, poate, una mai mare, au posibilitatea achiziționării unei case noi fără a mai fi obligați să achite un TVA de 19% pentru a doua locuință. Poate fi cazul unor tinere familii care au trăit până acum într-o garsonieră sau într-un apartament de 2 camere, iar mărirea numărului de membri ai familiei necesită automat și un număr mai mare de camere. Tot cu 5% vor putea cumpăra de acum și investitorii, o largă categorie, mai ales în Cluj. Dacă până acum cei care doreau să achiziționeze mai multe locuințe pentru închiriere se orientau spre apartamentele vechi, de la proprietari persoane fizice, pentru a evita TVA-ul de 19% (care ar fi făcut poate mai puțin profitabilă investiția), din 20 ianuarie 2019 investitorii vor putea cumpăra oricâte apartamente doresc și în blocurile noi, cu TVA de doar 5%. Pragul de 450 000 de lei va limita totuși, într-un oraș precum Clujul, datorită prețului ridicat/mp, numărul de camere în cazul noilor proprietăți achiziționate. Noua măsură fiscală va impulsiona, cu siguranță, vânzările de apartamente noi, însă, în zonele mai apropiate de Centru, cumpărătorii, pentru a se încadra la TVA-ul de 5%, vor fi nevoiți să opteze pentru apartamente, în special, de una sau două camere, pentru a nu depăși plafonul de 450 000 de lei.

Ce trebuie, în esență, să reținem ca noutate legislativă?

Putem cumpăra oricâte apartamente dorim în blocurile noi, cu TVA de 5%, cu condiția ca acestea să fie mai mici de 120 mp, iar prețul să nu fie mai mare de 450 000 de lei.

Se elimină, prin actualele reglementări, condiția de a deține doar o singură locuință achiziționată cu TVA de 5% (de o persoană fizică singură sau de o familie), cât și condiția ca terenul să fie în suprafață mai mică de 250 mp.

Diferența în sume concrete

Dacă aveați deja o locuință achiziționată cu TVA de 5% și doreați cumpărarea unei a doua, conform reglementărilor în vigoare, până nu demult, erați obligați să plătiți pentru cea de-a doua TVA de 19%.

Pentru un apartment de 80 000 de euro, un TVA de 5% înseamnă 4 000 de euro, adică un preț final al locuinței de 84 000 de euro.

Pentru același apartament, un TVA de 19% înseamnă 15 200 de euro, adică un preț final al locuinței de 95 200 de euro.

Așadar, această nouă măsură fiscală vă permite să cumpărați un al doilea apartament cu 11 200 de euro mai ieftin. Cu banii rămași vă puteți cumpăra și un loc de parcare și chiar și o nouă mașină.

Fiindcă în România nu avem un cadru fiscal sau legislativ stabil pentru perioade lungi de timp, dacă aveți banii necesari pentru o investiție imobiliară sau dacă doriți un apartament mai mare, într-un bloc nou, pentru familia dumneavoastră, acum este momentul să vă achiziționați noua casă. Apelați cu încredere la Welt Imobiliare pentru a găsi împreună cel mai potrivit apartament în noile ansambluri imobiliare ale Clujului!

Scurt istoric

TVA-ul redus la 5% pentru locuințe a devenit pentru prima dată literă de lege în anul 2008.

În Monitorul Oficial nr. 815 din 04 decembrie 2008, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 200/2008 din 04 decembrie 2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În aplicarea planului de acțiune în legătură cu creșterea economică și locurile de muncă, una dintre măsurile aprobate a fost reducerea la 5% a TVA datorat pentru achizițiile de locuințe livrate ca parte a politicii sociale, începand cu 15 decembrie 2008.

În acest sens, OUG 200/2008 prevedea la punctul 7 al articolului I completarea Codului Fiscal astfel:

La articolul 140, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2.1) cu următorul cuprins:

„(2.1) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuința include și amprenta la sol a locuinței. În sensul prezentului titlu, prin locuința livrată ca parte a politicii sociale se înțelege:
a) livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrani și de pensionari;
b) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap;
c) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de orice persoană necăsătorită sau familie. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare și dacă terenul pe care este construită locuința nu depășește suprafața de 250 mp, inclusiv amprenta la sol a locuinței, în cazul caselor de locuit individuale. În cazul imobilelor care au mai mult de două locuințe, cota indiviză a terenului aferent fiecărei locuințe nu poate depăși suprafața de 250 mp, inclusiv amprenta la sol aferentă fiecărei locuințe. Orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziționa o singură locuință cu cota redusă de 5%, respectiv:

1. în cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi deținut și să nu dețină nicio locuință în proprietate pe care au achiziționat-o cu cota de 5%;

2. în cazul familiilor, soțul sau soția să nu fi deținut și să nu dețină, fiecare sau împreună, nicio locuință în proprietate pe care a/au achiziționat-o cu cota de 5%;

Începând din anul 2016, cota redusă de 5% se aplică pentru livrarea de locuințe a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Articolul 291 din Codul Fiscal, conform prevederilor în vigoare până la apariția modificărilor din 2019, stipula:

(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

c) livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei.
În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege:

1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;

2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;

3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m², exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atareşi dacă terenul pe care este construită locuinţa nu depăşeşte suprafaţa de 250 m², inclusiv amprenta la sol a locuinţei, în cazul caselor de locuit individuale. În cazul imobilelor care au mai mult de două locuinţe, cota indiviză a terenului aferent fiecărei locuinţe nu poate depăşi suprafaţa de 250 m², inclusiv amprenta la sol aferentă fiecărei locuinţe. Orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de 5%, respectiv:
(i) în cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi deţinut şi să nu deţină nicio locuinţă în proprietate pe care au achiziţionat-o cu cota de 5%;
(ii) în cazul familiilor, soţul sau soţia să nu fi deţinut şi să nu deţină, fiecare sau împreună, nicio locuinţă în proprietate pe care a/au achiziţionat-o cu cota de 5%;

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019, intrând în vigoare din 20 ianuarie 2019.

Aceasta prevede:

La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„3. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.”

Așadar, în 2019 s-a dat startul pentru achiziția de locuințe în imobile noi! Brokerii Welt Imobiliare vă pot ajuta să vă cumpărați o nouă casă, potrivită necesităților și bugetului disponibil!

Date disponibile pe weltimobiliare.ro

Tags: , , , ,

Aici îți poți deschide un cont de tranzacționare

Capitalul tău este expus riscurilor.

Magazine recomandate pentru shopping online:


emag.ro FashionDays PC Garage CEL.ro
altex Aoro Carturesti logo QuickMobile