Smarter_way_USA

#Concurs: Câștigă un Palton StarShinerS Best Impulse în valoare de 469,99 lei

15/11/2019 | Diverse | 1,212 views

Îți dăm motive în plus să zâmbești! În perioada Black Friday clientele care rămân autentificate în cont și plasează minim o comandă vor intra în tragerea la sorți din data de 2 decembrie 2019.

Click aici pentru a accesa magazinul StarShiners!

Alegerea câștigătorilor

Câștigătorul va fi ales în data de 2 decembrie 2019 prin programul de tragere la sorți Random.org.

Premiul oferit

Se vor face extrageri din lista celor care respectă regulamentul concursului.
Lista va fi introdusă în programul random.org, care va alege prima poziție câștigătoare.

Premiul oferit de către StarShinerS este un Palton StarShinerS Best Impulse în valoare de 469,99 lei.


Disclaimer: Nu sunt un analist financiar, consultant si nici broker. Iti voi oferii ajutorul prin prisma experientei personale pe portofoliul propriu de investitor si nu de povestitor. Ceea ce vei decide sa faci in urma discutiei cu mine, este strict responsabilitatea ta. In momentul in care vei lua decizia sa investesti, iti voi recomanda si o lista de brokeri autorizati cu care vei putea discuta si incepe deschiderea contului de tranzactionare.

REGULAMENT Concurs StarShiners – Câștigă un Palton StarShinerS Best Impulse în valoare de 469,99 lei

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Concursul cu premii intitulat Concurs Black Friday Comandă acum și intri automat în tragerea la sorți unde poți câștiga un PALTON! (in continuare „Concursul”) este organizat de catre S.C. STARSHINERS S.R.L. (denumit in continuare „Organizatorul”), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Oradea str. Czaran Gyula nr.5, judet Bihor, România, inregistrata la registrul comertului sub numarul J05/ 729/ 2008, avand Codul Unic de Inregistrare RO 23508416. Organizatorul este operator de date cu caracter personal fiind inscris in Registrul de evidenta al prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 10834 / 2008

1.2 Concursul va fi organizat si se va desfasura conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”).

1.3 Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a acesteia, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

  • in format electronic, prin accesarea adresei web: https://starshiners.ro/concurs/black-friday
  • format tiparit, in baza unei simple solicitari scrise, la urmatoarea adresa: Oradea str. Czaran Gyulanr.5, judet Bihor, România.

    1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile desfasurarii Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public la adresa web https://starshiners.ro/concurs/black-friday cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. In astfel de situatii, Organizatorul va putea publica pe aceasta pagina web versiuni actualizate ale Regulamentului

    1.5. Baza de date constituita cu ocazia desfasurarii Campaniei va fi operata de catre Organizator si/sau prin intermediul reprezentantilor desemnati de acesta.

page1image1079521392

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi organizat si se va desfasura la nivel national, online, la adresa web https://starshiners.ro/concurs/black-friday

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

3.1. Concursul va fi lansat incepand cu data de 15.11.2019 se va desfasura pana la data de 30.11.2019 inclusiv. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile acestui Regulamentului. Identitatea Castigatorului Concursului, desemnat potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai jos, va fi comunicata prin afisarea la adresa web https://starshiners.ro/concurs/black-friday in data de 02.12.2019.

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a comunica public acest lucru, conform prevederilor art. 1.4 de mai sus.

3.3. Prin nerevendicarea premiilor in termenele si/sau in conditiile prezentului Regulament, participantul desemnat si validat castigator pierde dreptul de a mai revendica premiul iar Organizatorul este eliberat de toate obligatiile ce ii revin fata de respectivul participant castigator in legatura cu premiul nerevendicat.

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Exceptand categorile de persoane indicate la art. 4.2 de mai jos, se pot inscrie si pot participa la Concurs persoanele fizice (denumite in continuare „Participantii”) care au domiciliul sau resedinta in Romania si care la data inscrierii in Concurs au implinit varsta de 18 si care indeplinesc totodata si in mod cumulativ celelalte conditii de participare prevazute in cadrul Sectiunii 5 de mai jos si in special conditiile stabilite la art. 5.1.

4.2 Nu se pot inscrie si nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului, ai companiilor implicate direct in organizarea si derularea Concursului, ai reprezentantilor imputerniciti de Organizator, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie si rudele acestora pana la gradul II inclusiv).

4.3. Daca vor fi identificate oricand persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula oricand validarea oricarui castig si de a solicita restituirea premiilor astfel atribuite si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea oricaror prejudicii cauzate.

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice inscriere si participare pe care o considera in mod justificat a fi contrara acestui Regulament.

4.5. Orice incercare de fraudare va determina eliminarea din Concurs a Participantului in cauza, acesta putand fi informat cu privire la aceasta decizie pe adresa de email.

4.6 Inscrierea si participarea la Concurs presupune acceptarea si respectarea integrala si neconditionata de catre orice Participant a oricareia dintre prevederile prezentului Regulament.

4.7. Prin participarea la concurs, participantul/participanta își dă acordul ca Organizatorul să poata folosi în scop commercial videourile participante la concurs.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

ALTE CONDITII DE PARTICIPARE

5.1. (1) Pentru a se inscrie in vederea participarii in Concurs, orice persoana care indeplineste conditiile de participare descrise in Sectiunea 4 de mai sus trebuie sa detina sau sa creeze un cont pe www.starshiners.ro.

Participantul va trebui sa:

– sa se autentifice in cont in perioada Black Friday 15 – 30 noiembrie 2019 si sa plaseze minim o comanda

– la concurs nu pot participa angajatii StarShinerS.

(2) Pentru evitarea oricaror confuzii si/sau neintelegeri, fiecare Participant se va inscrie in Concurs o singura data.

5.2. La sfarsitul Concursului si cu respectarea termenelor stabilite prin prezentul Regulament, va fi desemat 1 (unu) castigator („Castigator”) al Concursului. Desemnarea Castigatorului se va realiza prin tragere la sorti cu program online de tragere la sorti – https://www.randorm.org/.

Toti participantii care respecta regulile concursului vor fi inclusi in tragerea la sorti.

5.3. In situatia in care Castigatorul nu poate fi contactat pentru validare pana la data de 06.12.2019 (inclusiv) ori nu poate intra in posesia premiului din orice motiv independent de voinata sau controlul rezonabil al Organizatorului sau se va constata chiar si ulterior ca nu au fost respectate oricare dintre conditiile de participare prevazute in acest Regulament (in special cele stabilite in Sectiunea 4 si art. 5.1 de mai sus), Organizatorul isi rezerva dreptul de a repeta extragerea.

5.4. O persoana cu drept de participare se poate inscrie in Concurs o singura data si numai in cadrul perioadei de desfasurare a Concursului.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1. Ulterior desfasurarii Concursului va fi atribuit ca premiu Castigatorului desemnat potrivit mecanismului descris la Sectiunea 5 de mai sus este de 1 Palton StarShinerS Best Impulse în valoare de 469,99. lei.

6.2. Premiul este asigurat de catre furnizor.
6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, premiul Concursului nu poate fi inlocuit cu

contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PRIVIND REVENDICAREA, VALIDAREA SI ATRIBUIREA PREMIILOR

7.1. Participantul desemnat Castigator a Concursului urmeaza sa fie validat de catre Organizator. Astfel, in perioada 15.11.2019 – 30.11.2019. Castigatorul va primi eletronic un mesaj prin care i se confirma castigarea concursului. Validarea finala a Castigatorului este conditionata de indeplinirea cumulativa a tuturor conditiilor de inscriere si participare in Concurs, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

7.2. Un Castigator va putea intra in posesia unui singur premiu.

7.3. Pentru validarea Castigatorului, acestuia i-se va solicita acordul pentru introducerea in baza de date a Organizatorului si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre Castigator in vederea atribuirii premiului. La final, daca este de acord, castigatorul va comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, CNP, datele aferente buletinului/cartii de identitate, domiciliul, telefonul, varsta. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorului si premiul castigat de acesta, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATI

8.1.Referitor la inscrierile in Concurs, Organizatorul sau reprezentantii imputerniciti de Organizator nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1.1. datele incomplete, inexacte sau incorecte, introduse pe pagina web alocata Concursului, precum si pentru datele introduse in afara perioadei de desfasurare a acestuia;

1.2. pierderile sau intarzierile inscrierilor de participare la Concurs, determinate de factori independenti de vointa sau controlul rezonabil al Organizatorului;

1.3. intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

1.4. orice disfunctionalitate a retelei, indiferent de natura acesteia sau de momentul la care aceasta poate interveni.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a oricarui premiu.

8.2. Prin inscrierea in Concurs, toti Participantii si implicit Castigatorul sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor prevazute in prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE.

9.1. (1) Prin inscrierea si participarea in Concurs, Participantii declara ca accepta neconditionat prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor, furnizate potrivit solicitarilor si cu ocazia participarii in Concurs, sa fie colectate si utilizate de catre Organizator, personal sau prin intermediul unui tert desemnat, in contextul organizarii si desfasurarii Concursului. Astfel, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fi utilizate de catre Organizator, personal si/sau prin imputernicit, in conditii lelegii, dupa cum urmeaza:

-in scopul validarii Castigatorului;
-in scopul publicarii listei continand informatii privind Participantul desemnat Castigator; -precum si in scopul atribuirii efective a premiului catre Castigator;

(2) Pot fi de asemenea pastrate in conditii de securitate si cu respecarea confidentialitatii in conditiile legii, pentru o perioada de cel putin 1 an, atat datele referitoare la Participantul declarat castigator, cat si cele ale celorlalti Participanti, exclusiv in scopul probarii operatiunilor legate de inscrierea si participarea la Concurs, validarea castigului si atribuirea premiului.

9.2 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

-dreptul la informare, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;

-dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Organizatorului, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate ;

-dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

-dreptul de interventie asupra datelor, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Organizatorului, la cerere si in mod gratuit:

a)dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b)dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c)realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

-dreptul de a se adresa justitiei potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677 / 2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere (respectiv, Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu adresa in Str. Olari nr. 32, sector 2, Bucuresti).

9.3 La cererea expresa a oricarui Participant, se va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la art. 6.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii la Campanie vor trimite catre SC STARSHINERS SRL, Loc. Oradea str. Czaran Gyula nr.5, judet Bihor, România, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata. Organizatorul va da curs unei asemenea solicitari in termen de 30 (treizeci) de zile de la data inregistrarii solicitarii.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor sau altor obligatii fiscale legate de premiile oferite in Campanie, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care, daca este cazul, Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 11. INCETAREA / SUSPENDAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

11.1 Concursul poate inceta oricand inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul.

11.2 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor art. 1.4 de mai sus.

SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente.

12.2 Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului este legea romana.

Tags: , , , , , , , ,

Aici îți poți deschide un cont de tranzacționare

Capitalul tău este expus riscurilor.

Magazine recomandate pentru shopping online:


emag.ro FashionDays PC Garage CEL.ro
altex Aoro Carturesti logo QuickMobile